SCADA bezpečnostní konference
 
 
 
Conference Main Partner

COLSYS AUTOMATIC, SCADA Conference Main Partner

Coffee Break Partner

 

Auxilium Cyber Security, SCADA Conference Coffee Break Partner

 

Conference Partners

 

SCADA Conference Partner

 

GREYCORTEX - partner konference SCADA

 

COMGUARD - SCADA Conference Partner

IronOT - SCADA Conference Partner

 

FFF General Partner

Lockheed Martin, Generální partner Future Forces Forum 

FFF Partner

Rescue Trailer, Partner Future Forces Forum

 

FFF R&D Partners

CVUT        

 

Under the Auspice and in Cooperation with

NUKIB

Hospodářská komora ČR 

Jihočeská hospodářská komora

 

 

Centrum kybernetické bezpečnosti         

       

 

Media Partners

 
 
 
Cyber Security Review
 
IT SECURITY NETWORK NEWS
 
ICT NETWORK NEWS
 
ITSystems
 
ITkatalog - mediální partner
 
AUTOMA - mediální partner
DATE: Thursday, 18 April 2024
VENUE: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
OFFICIAL LANGUAGE: czech
PROGRAMME
CONTRIBUTIONS
CATALOGUE
CONFERENCE VIDEO RECORDING
PHOTOGALLERY 2024
CONFERENCE PARTNERSHIP OPPORTUNITIES
CONFERENCE LEAFLET
REGISTRATION

Základní informace

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. S rostoucím počtem a závažností kybernetických bezpečnostních incidentů rostou i nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.


Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.


Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů.


Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.

Konference se zaměří na následující témata:

Conference Programme:

12.30

Úvodní slovo 
František JANŮ – moderátor

12.35

Bezpečné vazby mezi IT a OT v dnešní kyber éře
Petr KOLOUCH, Místopředseda představenstva, COLSYS – AUTOMATIK, a.s.
Každé z komunikačních prostředí má svá pravidla a svůj styl myšlení. Prostředí informačních technologií (IT) se od výrobního prostředí (OT) vždy lišilo, zejména pak v tématech bezpečnosti a spolehlivosti. V poslední době se nám ovšem tato dvě prostředí výrazně prolínají…

13.05

Polygon operačních technologií verze 0.2
Jan ZDRHA, referent bezpečnosti státu, Oddělení bezpečnosti operačních technologií, NÚKIB
Seznámení s možnostmi, projekty a ukázkami OT polygonu NÚKIB.

13.30

3 velké výzvy OT bezpečnosti a jak se s nimi vypořádat
Jan KOPŘIVA, Security Architect, ALEFNULA
V rámci této prezentace se zaměříme na tři z velkých výzev kybernetické bezpečnosti v oblasti průmyslových a specifických systémů – na bezpečné řízení přístupu, smysluplné řízení zranitelností a efektivní zvládání bezpečnostních incidentů – a představíme bezpečnostní opatření, která jsou v jejich kontextu relevantní.

13.55

Efektivní využití nástroje GREYCORTEX Mendel pro ochranu OT sítí
Ondřej HUBÁLEK, GREYCORTEX s.r.o.
Opravdu víte, co se děje ve vašich OT sítích. Víte, kdo reálně pracuje a komunikuje s vaší kritickou OT infrastrukturou?
Pojďme si ukázat, jak mít detailní přehled o OT infrastruktuře. Jak mít pod kontrolou jaká jednotlivá zařízení reálně v OT síti komunikují, jaké jsou vazby mezi nimi, jaké obsahují zranitelnosti, jak jsou dodržovány bezpečnostní politiky v rámci segmentace a oddělení OT sítí atd. Stejně tak, si vysvětlíme jak je neoddělitelná bezpečnost IT světa od toho OT světa a jak je tato vazba zásadně důležitá v rámci ochrany OT infrastruktury.

14.20 PŘESTÁVKA, občerstvení a networking

14.45

Kyberbezpečnost v jaderné energetice
Dušan MAREČEK, Expert IKB Jaderná elektrárna Temelín, ČEZ, a.s.
Výzvy a specifika řešení problematiky zajištění kybernetické bezpečnosti nejen technologických systémů v prostředí jaderné elektrárny.

15.10

Jak ovládnout IEC 62443:
Pokročilé metody kybernetické bezpečnosti pro průmysl a kritickou infrastrukturu

Helena HRAŠKOVÁ, Account & Vendor Manager, COMGUARD
& Ilja DAVID, OT/IT Security, IRON OT
S kybernetickými útoky v průmyslovém prostředí se setkáváme stále častěji, přičemž bezpečnostní incidenty jsou postupně stále větší a destruktivnější. Náš příspěvek se věnuje pochopení a významu provozních technologií (OT) a správnému použití standardů IEC 62443 pro zabezpečení OT systémů. Současně zdůrazňuje modulární přístup IEC62443 pro zajištění bezpečnosti a porovnává jej s ISO27001. Ukážeme Vám, jak lze mít pomocí kvalitně nastavených procesů a architektury, za využití správných technologií pro detekci zranitelností, síťových anomálií a monitoringu, zajištěnou kybernetickou bezpečnost pro jakékoliv průmyslové sektory a kritickou infrastrukturu.

15.50

Bezpečnostní hrozby v kyberprostoru
Bohuslav ZŮBEK, Ministerstvo vnitra ČR
Umíme se v současné době bránit a vnímat nebezpečí, které na nás svým způsobem číhá na každém bitu kyberprostoru. AI nám může pomoci, ale zároveň je i zdrojem velkého množství dezinformací a manipulací. Jak se orientovat a nebýt slepý k současným hrozbám, když trend jejich dokonalosti se zrychluje.

16.10

Fortinet Security Fabric: Vaše OT sítě pod neprůstřelným štítem
Jan NGUYEN, Cyber Security Consultant, SEYFOR a.s.
V éře rostoucí digitalizace a sofistikovaných kybernetických hrozeb je nezbytné, aby organizace věnovaly zvýšenou pozornost ochraně svých operačních technologií (OT) a průmyslových sítí. V tomto dynamickém prostředí se Fortinet Security Fabric jeví jako klíčový prvek v arsenalu pro zabezpečení OT infrastruktur, poskytující nejen komplexní ochranu, ale také strategickou výhodu v boji proti kybernetickým útokům.

16.30

Diskuse a závěrečné slovo
František JANŮ – moderátor

16.45

Konec konference

Konference je pořádána pod záštitou a za podpory:

Garanti témat konference:          

Auditorium konference:

Konference je zaměřena především na bezpečnostní, provozní a IT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Konference se speciálně zaměří na nové povinné subjekty s ohledem na NIS2.

Programový výbor konference:

Předseda:

Čestný předseda:

Členové:

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

  • Petr Jirásek – zástupce programového výboru
    Email: [email protected]
    Tel.: +420 277 007 763

 

 

© 2010 – 2024 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.